Burenrecht

‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, wordt nog wel eens gezegd. Goed buurschap is zonder twijfel prettig te noemen. De praktijk is evenwel weerbarstiger. Het is dan ook niet voor niets dat buren regelmatig met elkaar in onmin leven.

Zo kan er discussie bestaan over:

  • de precieze perceelsgrens;
  • (geluids-)overlast;
  • afwatering;
  • bomen tegen perceelsgrens;
  • privacy.

Vanwege het feit dat u dagelijks met uw buren wordt geconfronteerd, is het verstandig om aan een goede verstandshouding te werken en het overleg te verkiezen boven gerechtelijke stappen. Wanneer alle redelijkheid echter wordt overschreden, kan de grens in sommige gevallen zijn bereikt en biedt nog slechts de rechter uitkomst.

Contactformulier