Insolventie / schuldsanering

Indien uw schulden u boven uw hoofd uitstijgen en u niet meer in staat bent om schulden te kunnen voldoen bent u in het uiterste geval aangewezen op de schuldhulpverlening.

Gedurende het traject van de schuldhulpverlening wordt middels een minnelijk traject eerst getracht om de schuldeisers te bewegen akkoord te gaan met een schuldregeling. Indien de schuldeisers niet unaniem akkoord zijn met het voorstel is de weg van de wettelijke schuldsanering (WSNP) noodzakelijk. Dit traject wordt doorgaans verzorgd door de gemeente. Het verzoek tot de WSNP wordt behandeld door de rechtbank.

Om te worden toegelaten tot de wettelijke schuldsanering dient u aan een aantal voorwaarden te voldoen. Indien de rechtbank van mening is dat u niet aan deze voorwaarden voldoet wordt het verzoek tot de wettelijke schuldsanering afgewezen. Het hoger beroep hiertegen dient u binnen 8 dagen na de beslissing in te stellen. Knopper en Van Stiphout Advocaten heeft ruime ervaring in het voeren van een hoger beroep bij de afwijzing van de WSNP. Dit geldt ook te aanzien van een tussentijdse beëindiging van de wettelijke schuldsanering danwel het achteraf intrekken van de schone lei na de voltooiing van de WSNP.

Contactformulier