Over Knopper & Van Stiphout

Het kantoor van Knopper & Van Stiphout is sinds 2014 gevestigd te Helmond. De drie advocaten van dit kantoor, Joost van Stiphout, Tessa Meulendijks-Hermans en Roelof Knopper, vormen een hecht team en kunnen daarom snel en efficiënt inspelen op de behoeften van cliënten: zowel van particulieren als van ondernemers. Iedere advocaat heeft daarbij zijn eigen vakgebied.

Intern werken wij volgens een onderlinge taakverdeling. Iedere advocaat is gespecialiseerd in een of twee rechtsgebieden. U wordt met uw probleem direct doorverwezen naar de meest deskundige in huis. Die advocaat is in principe uw vaste aanspreekpunt. Daardoor hebt u binnen ons kantoor een ‘eigen advocaat’, met wie u steeds contact onderhoudt.

Het is natuurlijk denkbaar dat u een probleem hebt, bijvoorbeeld op het terrein van het familierecht, dat ook raakvlakken vertoont met andere rechtsterreinen.

advocaten Knopper Van Stiphout Helmond

Wat zijn bijvoorbeeld de gevolgen van een echtscheiding voor de ontbinding van de man/vrouw-firma of voor de mogelijkheden om uw onderneming fiscaal zo gunstig mogelijk aan uw kinderen over te dragen? In hoeverre is het reëel dat u, wanneer u uw bedrijfspand als winkel wilt gaan verhuren, daarvoor een vergunning nodig hebt van de gemeente? In zulke gevallen stellen onze advocaten in onderling overleg vast hoe wij uw belangen het best kunnen behartigen. Binnen het kantoor worden de verschillende vragen door uw advocaat namelijk voorgelegd aan de meest deskundige in huis. Na raadpleging zal uw advocaat de zaak weer met u bespreken en uiteindelijk ook met u afwikkelen. Op deze manier is een zorgvuldige en snelle behandeling gewaarborgd, zonder dat u telkens met een ander ‘gezicht’ te maken krijgt.

De werkwijze van Knopper & Van Stiphout Advocaten is erop gericht om problemen bij voorbaat te ondervangen door u tijdig van advies te dienen en u direct te wijzen op mogelijke gevaren. Voorkomen is immers beter dan genezen. Voorts streven wij ernaar om eventuele geschillen zoveel mogelijk in overleg met uw wederpartij tot een goed einde te brengen. Wij begrijpen dat u niet op een vaak tijdrovende gerechtelijke procedure zit te wachten. Ook advisering en begeleiding rekenen wij tot onze taken, mediation avant la lettre als het ware. Uiteraard is een procedure niet altijd te voorkomen. In dat geval zullen wij u kundig bijstaan bij het verdedigen van uw belangen.

advocaten regio Helmond